pomiary

Skrupulatność

jemiołuszki1
By zbadać wartość JEDNEGO ROKU,
Zapytaj studenta, który oblał egzamin.
By zbadać wartość JEDNEGO MIESIĄCA,
Zapytaj matkę, która urodziła wcześniaka.
By zbadać wartość JEDNEGO TYGODNIA,
Zapytaj redaktora „Przekroju”.
By zbadać wartość JEDNEGO DNIA,
Zapytaj robotnika pobierającego dniówkę.
By zbadać wartość JEDNEJ GODZINY,
Zapytaj kochanków czekających na spotkanie.
By zbadać wartość JEDNEJ MINUTY,
Zapytaj spóźnionego na pociąg.
By zbadać wartość JEDNEJ SEKUNDY,
Zapytaj człowieka, który przeżył wypadek.
By zbadać wartość JEDNEJ TYSIĘCZNEJ SEKUNDY,
Zapytaj olimpijczyka, który zdobył srebrny medal.

Żeby to było jasne

co_sie_komu_glowa
Aby przewidzieć przyszłe położenie i prędkość badanej cząstki,
należy dokładnie zmierzyć jej prędkość i pozycję.
Oczywistym sposobem pomiaru jest oświetlenie cząstki.
Część fal świetlnych rozprasza się na cząstce i wskazuje pozycję.
Tą metodą nie można jednak wyznaczyć położenia z dokładnością
większą niż odległość między dwoma kolejnymi grzbietami fali świetlnej.
Zgodnie z hipotezą Plancka nie można użyć dowolnie małej ilości światła-
trzeba posłużyć się co najmniej jednym kwantem.
Pojedynczy kwant zmienia stan cząstki i jej prędkość w sposób nie
dający się przewidzieć. Ponadto, im dokładniej chcemy zmierzyć pozycję cząstki, tym krótsza musi być długość fali użytecznego światła, tym wyższa zatem
energia pojedynczego kwantu, tym silniejsze będą zaburzenia prędkości cząstki.
Czyli, im dokładniej mierzymy położenie, tym mniej dokładnie możemy zmierzyć jej prędkość!

Ilustrowana krótka historia czasu,Stephen Hawking

Rozkład pokoju

zarys kosmosu
Członkowie rodziny zabijają się nawzajem i
powracają w bardziej korzystnych inkarnacjach,
albo też po prostu nigdy się nie rodzą i nie żyją
i tak jest lepiej dla nich wszystkich,
a zwłaszcza dla wszystkich innych wszystkich.
Kamienica najlepiej, żeby była zburzona.
Dobrze by było, gdyby jeszcze podczas wojny –
później może być z tym problem.
Na gruzowisku wybudowany zostaje elegancki budynek.
Normalni ludzie kupują w nim mieszkanie.
Wstawiają tapczan RIKKA, stolik STAKKA, wazon ROSTE,
kwiaty HAMMA, powietrze pokojowe LIKKE
i samego SIEBBIE.

Między nami dobrze jest.Dorota Masłowska