pomiędzy

Łącznik litewski

linia wytyczna.jpg
Malował na przemian z komponowaniem
poematów symfonicznych, kwartetów smyczkowych oraz dzieł chóralnych.
Próbował przedstawiać
impresje obrazu dźwiękiem.
Obrazy komponował
na wzór muzyczny.
Tytuły same sugerowały zamysł.
Sonata Słońca składała się z czterech obrazów:
Allegro, Andante, Scherzo, Finale.
Był jednym z pierwszych malarzy abstrakcyjnych w Europie Wschodniej.
Duchowe pokrewieństwo łączyło go z Kandinskim i Malewiczem.
Pisał wiersze zamieniając polski na litewski.
Uczył się w Płungianach w Szkole Organowej księcia Ogińskiego
mieszczącej się w zamku rodu szlacheckiego Ogińskich.
Studia ukończył w Instytucie Muzycznym w Warszawie i konserwatorium w Lipsku.
W wieku trzydziestu sześciu lat umarł w zakładzie
dla umysłowo chorych w Warszawie.

Bałtyckie dusze,Jan Brokken

Rozruszanie cywilizacyjne

basen
Nie ulega wątpliwości, że Zeus-śnieżnobiały byk uprowadzając
księżniczkę Europę /matkę Minosa/ z wybrzeży Fenicji /południowy Liban/,
przeniósł owoce starszej azjatyckiej cywilizacji Wschodu na
tereny młodszych kolonii Morza Egejskiego.
Podróż Europy jest symbolem charakterystycznej ruchliwości
tych, którzy poszli w jej ślady. W odróżnieniu od wielkich cywilizacji
dorzeczy Nilu i Indusu, Mezopotamii czy Chin, które trwały długo,
ale pod względem geograficznym i intelektualnym rozwijały się powoli,
cywilizację basenu Morza Śródziemnego stymulował nieustanny ruch.
Ruch powodował niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa.
Niepewność stanowiła pożywkę dla bezustannego fermentu myśli.
Brak poczucia bezpieczeństwa stawał się zachętą do energicznego działania.

Między Wschodem i Zachodem,Norman Davies