pomiot

Remont kapitalny

robotnik
Im więcej robotnik produkuje, tym mniej może konsumować,
im więcej tworzy wartości, tym bardziej staje się bezwartościowy.
Robotnik czuje się sobą dopiero poza pracą, a w procesie pracy nie czuje się sobą.
Czuje się swobodnie, gdy nie pracuje, a gdy pracuje, czuje się skrępowany.
Im bardziej robotnik się spracowuje, tym potężniejszy staje się obcy świat przedmiotów.,
tym uboższy staje się on sam, jego świat wewnętrzny.
Robotnik wkłada w przedmiot swoje życie, lecz odtąd należy
ono już tylko do przedmiotu.

Kapitał,Karol Marks