poradnik

Dotyczy

bliżej ziemi
Jestem
coraz bliżej
Ziemi
przez stawianie
Sobie
kroków pośrednich
zabarwionych
Umysłem
niepokornym
tułaczę się
słuchając
Przewodników
najbliżej mi
do Poezji
najdalej do
edukacji
Wytrzymuję słowo
poniewierane
rozliczam się tylko
z Niepamięci
oddaję głos
Niewidomym
postanawiam
słuchać
ich
Przeklinań

Reklamy

Bądź lekiem

Bądź lekiem

Poradnik nie jest lekiem na współczesne problemy.
Jest receptą dokładnie zapisaną.
Nie działa, jeśli nie zrobi się tego, co radzi.
Nie działa, gdy oddamy go komuś innemu.
Świat można zmienić, zmieniając siebie codziennymi
wyborami myśli, słów i zachowań.
Od tych małych aktów charakteru zależy,
w którą stronę pójdzie świat.

Świat bez kobiet,Agnieszka Graff