porozumienie

Drabina Redlińskiego

ninjago
Za Gierka zarabialiśmy średnio
DWADZIEŚCIA PIĘĆ DOLARÓW…
Dziś dumnie, zarabiamy średnio CZTERYSTA DOLARÓW…
Czy jesteśmy piętnaście razy bogatsi?
Czy żyjemy piętnaście razy kulturalniej?
KOMUNIZM ZOSTAŁ OBALONY przez gastarbeiterów,
EMISARIUSZY rozumiejących zwykłe powiększenie :
PRZELICZNIK !!!
Ale, to Balcerowicz urealnił… nie złotówkę – lecz dolara !
Rozbił jak KRÓLOWA LODU oszukańcze szkło powiększające…

Szczuro-Jorczycy, Edward Redliński

Gramatyka wystarczająca

warstwy-kurzu
Gorący i wyschnięty kwiat który

Wachluje mądre płomienie i błaga
O przebaczenie moce ciemne i potężne
Sprzeciwi się teraz mej nagiej woli
I zmusi mnie w regiony rozpaczy
Wiersz skomponował program komputerowy RACTER.
Serię wierszy i krótkich esejów wyprodukowanych przez
ten program opublikowano w roku 1984 pod tytułem
Broda policjanta jest na wpół zbudowana.
Komputer zaprogramowano na wyszukiwanie słów gramatycznie
pasujących do siebie. Miał wprowadzony słownik języka angielskiego,
który podawał , jaką częścią mowy jest dane słowo.
Komputer kontrolował, czy dane słowo pasuje gramatycznie
do poprzedniego losowo wybranego słowa.
Ludzki umysł wydaje się tak skonstruowany, że zakłada istnienie
prób porozumienia ze strony innych ludzi.
Zadajemy sobie stale pytanie: Co on chce przez to powiedzieć?
Spędzamy wiele czasu, usiłując przeniknąć do umysłów innych.
Jesteśmy tak przesiąknięci tym sposobem postrzegania świata,
że łatwo przenosimy go na zwierzęta, a nawet na przedmioty.

Pchły,plotki a ewolucja języka,Robin Dunbar

Nic i Wszystko

połowa
To właśnie i tylko to sprawia,
że moja krew płynie,
i przepływają moje myśli,
zanim się zatrzymają!
I pauzy są jak epoki geologiczne.
I mocarne mamy mury muzyczne.
Ja się nie skarżę.
Ja się nie domagam.
Bez przerwy wybiegam
Potem wracam
Ponownie zbiegam
A jednak
A jednak
To w naszym Kraju
Tak się z Muzyką
Tak się z Kulturą
Tak się ludzie Zgrywają !!!

Rzucona rękawica

kontekst
Wezwanie do tego by pamiętać, a nie zapominać,
należy obecnie do popularnych w sferze publicznej apeli.
Spojrzenie na pełna konfliktów historię pokazuje,
że od starożytności po nasz wiek środkiem zapewniającym
równowagę było często zapomnienie o niesprawiedliwości.
Dzisiaj wiele osób ogranicza się do traktowania zapomnienia jako wroga pamięci.
Nawołuje się do pamiętania i wydaje walkę zapomnieniu.
Nazbyt często kraj wyłaniający się z trudnej przeszłości
bardzo szybko przechodzi od nienormalnej do normalnej obecności w historii.
Kiedy Amerykanie mówią ‚historia’, mają na myśli, że coś jest nieistotne.
Kiedy wschodni Europejczycy mówią ‚historia’, mają na myśli najważniejszą rzecz.

(Kon)teksty Pamięci- Antologia,Narodowe Centrum Kultury

Braterstwo

braterstwo
Większość to były Rumunki, Białorusinki i Ukrainki.
pochodziły z tych niedorzecznych krajów,
które powstały po rozpadzie bloku wschodniego.
Trudno powiedzieć, żeby komunizm rozwinął sentymentalizm
w stosunkach międzyludzkich. To raczej brutalność dominuje
wśród ekskomunistów. W porównaniu do nich społeczeństwo
balzakowskie powstałe po załamaniu się monarchii wydaje się
cudem życzliwości i dobroci. Lepiej wystrzegać się ideologii braterstwa.

Możliwość wyspy,Michel Houellebecq