porządek słoneczny

Wszystkie drogi

doznanie1
prowadzą
do
Robigaliów
Quirinaliów
Consualiów
Lupercaliów
Fontinaliów
Feraliów
Silvaniów
Vulcanaliów
przez
Vinalia
do
Lemurii