posiadanie

Doświadczanie wymiany

Doświadczanie wymiany

Osoby, które nauczyły się tajników wymiany
zadają sobie jedno pytanie:
„Jak bardzo chcę posiadać ten przedmiot
w porównaniu z innymi rzeczami,
które mogę mieć w zamian?”.
Klasyczny trader nauczył się traktować
obojętnie różnicę między zyskaniem dobra
a rezygnacją z niego.
Dla ludzi biednych pewne dobra są potrzebne,
ale niedostępne. Kiedy otrzymują niewielką kwotę,
traktują ją jako zmniejszenie straty, a nie zysk.
Pieniądze ich wydane na jedno dobro oznaczają
utratę innego dobra, które można uzyskać zamiast
tego. Dla biednych koszt równa się utracie.

O myśleniu szybkim i wolnym, Daniel Kahneman