potrzeby Maslowa

Ścieżka zdrowotna

od Ziemi
Na lewo – za prawo
Na prawo – za lewo
Bez evergreenów
Nie ma coverów
Prawo obowiązuje tych co go przestrzegają
A wszyscy potrzebują
niedotrzymanego słowa
Literaturę przy życiu
Utrzyma polityka
Medytacja jest w proszku
Rekrutacja trwa

Marcin Baran