powinność

TRAMPoLINA

zakazane widoki
Musimy całkowicie zapomnieć, co jest w porządku
lub co jest słuszne, a co nie, skoro wszyscy dobrze wiemy,
że rozważania dotyczące słuszności i sprawiedliwości mają sens
tylko wtedy, kiedy partnerzy są równi siłą. Jak świat światem
silni robili to, co mogli, słabi znosili to, co znosić musieli.
Jeżeli pozwolimy wam zachować niezależność, to inni będą sądzić,
że jesteście silni. Podporządkowując się nam, wzmocnilibyście nas.
Wasza wrogość nie szkodzi nam tak bardzo jak wasza przyjaźń.
Wasza przyjaźń byłaby oznaką naszej słabości, podczas gdy
wasza nienawiść dowodzi naszej potęgi.
Tak więc dzięki podporządkowaniu was sobie
powiększymy nasze imperium i jednocześnie
wzmocnimy jego bezpieczeństwo.

Argumenty Ateńczyków podporządkowujących sobie Melijczyków

Sami z siebie

marionetka
Tragedia nie na tym polega,
iż ktoś chce coś zrobić,
ale mu się nie udaje, lecz na tym,
że ktoś nie chce czegoś zrobić, a mimo to musi.
Robi to, czego najbardziej się boi, i od tego ginie.
Taka jest zasada, ogólna prawidłowość.
Ona decyduje, jakie jest to przeznaczenie.
Do wszystkiego człowiek jest w jakiś sposób przymuszony.
Zarówno do dobrego, jak do złego.
Sami z siebie bylibyśmy nijacy.
Prawdziwa tragedia nie mówi o człowieku, lecz o zasadzie,
ogólnej prawidłowości, która szarpie człowiekiem.
Uważa się ciągle, że tragedia jest sztuką o ludziach.
Nieprawda. Jest sztuką najbardziej nieludzką.

Iksowie,György Spiró