poza Dekalogiem

Kapustę_proszę_dwa_razy

kompozytorka
Szachy są metaforą ZŁEGO państwa.
Figur jest TYLE SAMO, co pionków.
Żółw w oczach swoich BLISKICH chodzi normalnie.
Zapisane myśli poprawiają myśli NASTĘPNE.

Plus minus,JAnusz KApusta

Nadmiar przykazań

sprzatanie
Pożyteczniej jest przypominać sobie
REGUŁU PRZYDATNOŚCI I PREFERENCJI
niż tradycyjną listę dziesięciu przykazań.
REGUŁA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:
Wykluczenie postępu naukowego lub technicznego, którego realizacja
stwarza więcej problemów niż rozwiązań.
REGUŁA CIĘŻARU DOWODU:
Przedstawiając nowe dane naukowe w celu uruchomienia jakiejś przemysłowej produkcji, należy samemu wykazać, że to przedsięwzięcie nie spowoduje szkód społecznych ani ekologicznych.
REGUŁA POWSZECHNEGO DOBRA:
Interes wspólnego dobra ma pierwszeństwo przed interesem indywidualnym, dopóki zapewniona jest godność osobista i prawa człowieka.
REGUŁA NAGŁOŚCI:
Wartość bardziej nagląca/przeżycie człowieka lub ludzkości/ ma
pierwszeństwo przed wartością wyższą/samorealizacja człowieka lub grupy/.
REGUŁA EKOLOGICZNA:
System ekologiczny ma pierwszeństwo przed systemem społecznym
/przeżycie jest ważniejsze niż poprawa warunków życia/.
REGUŁA ODWRACALNOŚCI:
Procesy odwracalne mają pierwszeństwo przed nieodwracalnymi.
W procesie technicznym dopuszcza się tylko tyle nieodwracalności,
ile jest niezbędnie konieczne.

Biologia dziesięciu przykazań,Wolfgang Wickler

Powód

wakacje
Czasem  nie chcę, aż bardzo nie chcę
Ale mam zacieka – wie – nie
Synów i Córek…
I nie chcę być do tyłu w tym rozumieniu
Chociaż rozumienie mam dosyć niskie
Giovannę, Melchiora, Xawiego
jestem zdolny połknąć na jedno życie
Może kiedy wszystkie żagle i zatrzymane elektryczności
zapytają się dlaczego?
To ja nie mam pojęcia
i w tym mi dobrze
i wybaczcie mi
bo większość mojego życia
poświęcam pytaniu
DLACZEGO?

Więcej niż dziesięć

geometria (2)
Umiar
– nie jedz do otępienia, nie pij do podniecenia.
Milczenie – mów tylko to, co może przynieść pożytek innym lub tobie,
unikaj błahych rozmów.
Ład – niech wszystkie twoje rzeczy mają swoje miejsce,
niech wszystkie twoje sprawy mają swój czas.
 Postanowienie – postanów czynić to, co powinieneś;
czyń bezbłędnie to, co postanowiłeś.
Oszczędność – nie czyń wydatków poza dobrymi dla innych lub ciebie;
to znaczy nic nie marnotraw.
Pracowitość – nie trać nigdy czasu; bądź zawsze zajęty czymś pożytecznym;
unikaj wszelkich niepotrzebnych działań.
Szczerość – nie stosuj krzywdzącego oszustwa;
myśl niewinnie i sprawiedliwie, a kiedy mówisz, mów podobnie.
Sprawiedliwość – nie krzywdź nikogo wyrządzając zło lub pomijając korzyści,
które są twoim obowiązkiem.
Powściągliwość – unikaj krańcowości; zaniechaj urazy w tym stopniu,
jak twoim zdaniem na to zasługują.
Czystość – nie pozwalaj na żadną nieczystość ciała, ubrania czy mieszkania.
Spokój – nie przejmuj się drobnostkami oraz zdarzeniami pospolitymi lub nieuniknionymi.
Surowość cielesna – rzadko używaj spraw płci (w oryg. venery),
tylko dla zdrowia albo potomstwa, nigdy do otępienia,
osłabienia lub szkody w twoim czy cudzym spokoju i reputacji.
Pokora – Naśladuj Jezusa i Sokratesa.

13 cnót Benjamina Franklina

Po siódme przykazanie

Niuziurski
Jego Siódme wtajemniczenie odmieniło mi młodzieńczy światopogląd.
Z entuzjastycznego harcerza stałem się kalkulującym zakapiorem.
Miałem wydanie z ilustracjami tego świntucha świętej pamięci A.Czeczota.
Niziurski i Czeczot już w grobach, a książka stoi na półce.
Niziurski pił całe życie, był zdeklarowanym alko,
wyglądał jak dziad borowy, a dożył osiemdziesięciu ośmiu lat.
Jaki to spirytusowy płomień gorzał w nim tyle czasu,
nie pozwalając mu spocząć, wichrząc mu lumpowskie wąsy?

Dziennik roku węża,Piotr Siemion