prawda momentalna

Nie utrzyma się

jabes
Gdyby całkowita suma rzeczy mogła być zawarta w księdze,
takie dzieło byłoby bardziej niż ludzkie, byłoby dziełem wieczności.
Księgą literalnie kładącą kres wszelkim księgom.
Ale skończona księga ludzkiej wiedzy nie byłaby wieczną,
lecz przeciwnie, najbardziej efemeryczną z ksiąg.
Ponieważ wiedza nie utrzyma się w bezruchu dłużej niż przez chwilę.
Sięgnij po nią, a już ci umknie.
To co jest prawdziwe w jednym momencie,
w następnym okazuje się fałszywe.
To jest naturą myśli.
Każda z postaci zabiera głos po to,
by mógł mieć miejsce kres mówienia,
by ustalić prawdę raz na zawsze tam, gdzie jest.

Wolność świateł – Edmond Jabès,Przemysław Tacik