precedens

Sen

Sen

W całej historii medycyny żadnej poważnej
choroby nie wyrugowano dzięki samemu
programowi leczenia. Jeśli sporządzimy wykresy
gruźlicy, to spadek zgonów z jej powodu zaczyna się
o kilka dziesięcioleci przed pojawieniem się antybiotyków.
Bo za ten spadek odpowiadały słabo opisywalne zmiany
w życiu społecznym. Wskaźnik zgonów spowodowanych
malarią, cholerą, tyfusem, szkorbutem, pelagrą zmniejszył się,
ponieważ ludzkość nauczyła się, jak tym chorobom zapobiegać.
Wkładanie większości wysiłków w leczenie oznacza zanegowanie
wszelkich precedensów.

(Hugh) John Forster Cairns