produkcja

Remont kapitalny

robotnik
Im więcej robotnik produkuje, tym mniej może konsumować,
im więcej tworzy wartości, tym bardziej staje się bezwartościowy.
Robotnik czuje się sobą dopiero poza pracą, a w procesie pracy nie czuje się sobą.
Czuje się swobodnie, gdy nie pracuje, a gdy pracuje, czuje się skrępowany.
Im bardziej robotnik się spracowuje, tym potężniejszy staje się obcy świat przedmiotów.,
tym uboższy staje się on sam, jego świat wewnętrzny.
Robotnik wkłada w przedmiot swoje życie, lecz odtąd należy
ono już tylko do przedmiotu.

Kapitał,Karol Marks

Oświeceni

Oświeceni

Społeczeństwa inne niż nasze grały o rozmaite stawki:
o narodziny i pokrewieństwo, duszę i ciało, prawdę i fałsz,
rzeczywistość i pozór. Ekonomia sprowadziła całą tę
różnorodność do jednej stawki- do produkcji, tak wielkiej,
że rozbudziła nieposkromione nadzieje i zrodziła nieznaną
dotąd przemoc. Ale dzisiaj wszelkie stawki mają charakter
symboliczny.

Wymiana symboliczna i śmierć, Jean Baudrillard