przywódcy

Jeden

Trocki
Niestraszny żar piekła,
Niestraszna moc wściekła,
Niestraszno, gdy piorun uderzy,
Lecz straszny ten człowiek,
co wstanie i powie, „Ja jeden wiem, co należy!”

Aleksandr Arkadjewicz Galicz

Reklamy