pytanie

Natura wypowiedzi

tango
Wszystkie nasze wypowiedzi można podzielić
na dwie kategorie- zdania albo pytania.
Ale niezależnie od tego, czy zdania są oznajmujące
czy rozkazujące, proste czy złożone, zrozumiałe czy
nonsensowne, wszystkie posiadają wspólną cechę –
są zdolne istnieć samodzielnie.
Pytania to tancerze tanga, którzy poszukują partnerów.
Pytanie jest pytaniem tylko wtedy, gdy posiada odpowiedź.
Nie chodzi o to, że ta odpowiedź musi być znana, ale że musi istnieć.
Są jednak pytania, które na zawsze pozostaną na krawędzi parkietu i
będą podpierać ściany, bo w gruncie rzeczy nie są pytaniami,
bo nie ma na nie odpowiedzi.

JA,Yann Martel

Nie zgadzamy się być sobą nawzajem

Nie zgadzamy się być sobą nawzajem

Aby wartość i sens miało i życie, jako zmierzanie
do celu życia, i sam ów cel, musi być w mojej
życiowej drodze do celu jak najwięcej mnie samego.
Muszę się w niej stawać, bo przecież u kresu drogi,
u celu życia to ja sam dla siebie muszę okazać się
tym celem.

Głupie pytania, Jan Hartman