rabin

Patrz jak nadchodzi !

liczenie
Talmud powiada, że jeśli człowiek
ucieka od zaszczytów,
to zaszczyty pobiegną za nim.
No i co?
Całe życie uciekam przed zaszczytami
i nigdy żaden za mną nie pobiegł.
Rabin odpowiedział:
To dlatego,
że stale oglądasz się za siebie.

Martin Buber

Reklamy

Zagęszczony wykład

Cadyk
Bóg zmiłował się i stworzył świat
Żeby objawić swoje Miłosierdzie
Gdyby nie było świata nad kim litowałby się?
Żeby więc okazać swoje Miłosierdzie stworzył światy
Od tego co tuż przy Nim aż do środka Ziemi
Ale kiedy chciał stworzyć nie było żadnego GDZIE
Wszystko było nieskończenie Nim
Więc zgęściło się światło na boku
I tak została uczyniona pusta PRZESTRZEŃ
Wtedy w przestrzeni dnie i miary zaczęły być
PRÓŻNIA była potrzebna aby można było świat postawić na miejscu
Tej próżni nie staraj się zrozumieć
Jest to tajemnica nie do pojęcia
Po czas kiedy przyszłość stanie się teraz

Nachman z Bracławia