radar

Radar

radar
Dla ruchu wzdłuż prostej prędkość definiuje się
jako granicę przyrostów przesunięcia
do przyrostu czasu w jakim nastąpił ten przyrost,
dla malejących odcinków czasu.
Prędkość ta zwana jest prędkością chwilową,
w przeciwieństwie do prędkości średniej
wyznaczonej na podstawie dłuższego odcinka czasu i drogi.