reguły

Krążenie wtórne

marazm
Był znany ze swego niezdecydowania
czekał na ostatni moment i zawsze podejmował
złą decyzję
Przez kolejne lata użalał się nad sobą
rozprawiając czego to on nie powinien
co powinien co by zrobił gdyby wiedział wtedy
to co teraz wie
Uważał się za zwolennika pewnej filozofii życiowej
której zasady wykładał w poradzie dla syna:
Jeśli nie wiesz co masz robić w życiu
przypatrz się po prostu co robią inni
i postępuj tak samo

Tata Ismeta z Bośni

Wspólnota

Wspólnota

Najwięksi menadżerowie świata wcale nie są
do siebie podobni. Są wśród nich kobiety i mężczyźni,
ludzie różnych ras, w różnym wieku.
Mają różne style działania. Ale mają wspólna cechę:
zanim cokolwiek zrobią, najpierw złamią wszystkie
zasady uznawane powszechnie za mądre.
– nie wierzą, że człowiek może osiągnąć wszystko,
jeśli się tylko temu poświęci
– nie pomagają nikomu przezwyciężać słabości
– uważają, że można niektórych faworyzować

Po pierwsze: złam wszelkie zasady,M.Buckingham,C.Coffman