rejestrowanie obrazu

Kaprys

wypoczynek
Sposób w jaki analizujemy obraz, daleki jest od sposobu,
w jaki kamera rejestruje obraz na matrycy, a następnie
zapisuje na dysku twardym.
Ani nasze oko nie działa jak soczewka kamery,
ani nasza siatkówka nie działa jak matryca,
ani nasz mózg nie działa jak twardy dysk.
Interpretacja obrazu w ewoluującym mózgu
służyła poszukiwaniu pożywienia i błyskawiczną
ochronę przed drapieżnikami.
Na pewno obrazy kodowane w naszym mózgu
nie są po to, by ułatwiać zrozumienie zależności
pomiędzy kolumnami liczb!

Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych,Przemysław Biecek