równowaga

Nie wszyscy chcą

różnica
Być dużym słoniem czy małą myszą- to bez różnicy.
Jedyne, czego należy się wystrzegać,
to bycia małym słoniem albo dużą myszą.
Na coś trzeba się zdecydować.
To kwestia wyboru.
Jako słoń możesz być równie szary jak mysz i
jako mysz może mieć trąbę – takie myszy istnieją –
ale nie możesz próbować żyć ponad albo poniżej swojego poziomu.
Ale podczas gdy w przyrodzie słonie i myszy,
jak sięgnąć pamięcią, z powodzeniem żyją obok siebie,
to w życiu przedsiębiorstw, oświaty, polityki …,
słoń próbuje urodzić mysz, a mysz słonia, co
może być ciekawym odkryciem jedynie dla biologa.

Od dziecka do człowieka,Midas Dekkers

Zasada edukacji

osmoza
Większość nauczycieli chciałaby działać jak preparaty osmotyczne.
Osmoza opiera się na silnym poczuciu sprawiedliwości.
Jeśli woda w jednym miejscu zawiera więcej soli, cukrów i
innych substancji niż w innym, ta „uboższa” zaczyna napływać do miejsca „bogatszej”!
Dzięki temu wkrótce obie mają po równo i żyją w zgodzie i harmonii.

Bez kompromisu

Bez kompromisu

Główną cechą problemu politycznego
jest to, że nie istnieje właściwe rozwiązanie,
możliwy jest tylko kompromis. Nic nie było
bardziej obce Einsteinowi niż rozwiązywanie
problemów na drodze kompromisu.
Wypowiadał się na tematy polityczne, zawsze
zmierzając do konkretnego wyjścia.
Takie stwierdzenia uważano za bardzo naiwne.
Tylko, że jego wypowiedzi polityczne nie miały
na ogół praktycznego charakteru i nie wywarły
wpływu na bieg wydarzeń.
Einstein uważał, że jest to cena,
jaką trzeba płacić za zachowanie równowagi psychicznej.

Pan bóg jest wyrafinowany,Abraham Pais

Odradzanie przez zjadanie

Odradzanie przez zjadanie

Dopóki na wyspie są króliki,
wilki je pożerają, nie zawracając sobie
głowy tym, że kiedy zabraknie królików,
wilki wyzdychają z głodu.
Kiedy zaś zostanie już bardzo mało wilków,
nieliczne ocalałe króliki znowu będą się spokojnie
i radośnie mnożyły, nie zdając sobie sprawy, że
zapewniają obfitość jadła dla resztki wilków, które
dadzą początek nowemu cyklowi.

Zapiski na pudełku zapałek, Umberto Eco

Obszar równowagi

Obszar równowagi

Kiedy dochodzi do trudnych okoliczności, są
one trudne przede wszystkim dlatego, że
kiedy jesteśmy w trakcie ich rozważania, nie
wszystkie argumenty za i przeciw są obecne
w naszym rozumie w tym samym czasie.
Stąd rozmaite zamiary czy nastawienia,
które na zmianę przeważają, i wprawiają
nas w zakłopotanie.
Mój sposób, żeby to pokonać, to wziąć
połowę czystej kartki, podzielić ją pionową
linią na dwie części i napisać na górze jednej
z nich Za, a na górze drugiej Przeciw.
Następnie w ciągu trzech albo czterech dni
zapisuję krótkie sugestie za rozważaną sprawą
i przeciw niej. Kiedy mogę objąć je wszystkie
naraz jednym spojrzeniem przystępuję do oszacowania.
Tam gdzie znajduję dwie – po jednej z każdej strony-
które wydają sie równoważne, wykreślam obie.
Jeżeli znajduję dwa argumenty za, równoważące
wspólnie jakiś argument przeciw, wykreślam trzy.
Jeśli znajduję trzy argumenty przeciw, równoważące
dwa argumenty za, wykreślam wszystkie pięć.
Postepując w taki sposób znajduję obszar, w którym
panuje równowaga.
Chociaż ciężaru argumentów nie da się mierzyć
z taką precyzją jak wartości algebraicznych,
to jednak kiedy każdy z nich zostaje rozważony
w taki sposób, oddzielnie i w porównaniu, a całość
leży przed moimi oczami, to wydaje mi się, że mogę
lepiej oceniać i jestem mniej skłonny do stawiania
pochopnych kroków. W istocie, tworząc tego rodzaju
równania czerpię ogromne korzyści z tego, co można
by nazwać algebrą moralności i roztropności.

list Benjamina Franklina do odkrywcy tlenu Josepha
Priesty’ego, Londyn 1772