rzecz

Ćwicz na przedmiotach

uwaga
Mieszkańcy Maqiao mają zwyczaj
rozmawiać z rzeczami,
ugłaskiwać je albo im wymyślać,
nagradzać je albo coś im obiecywać.
Na przykład jeżeli dobrze skląć pług,
będzie szybciej orał.
Jeśli położyć siekierę u szyjki dzbana z winem,
żeby się nawdychała oparów,
będzie rąbała drzewo o wiele energiczniej.
Dlatego zakres użycia słowa „chcieć”
dla mieszkańców Maqiao nie ogranicza się
do ludzi i zwierząt, ale odnosi się do
wszelkich rzeczy na świecie.

Hang Shaogong

Odsuń się korpulencjo !

rzecz
Zanim zechcemy nazwać to,
co widzimy, musimy sami prawie zniknąć.
Dokładnie tak jak myśliwi, zoologowie czy fotografowie.
Podróż i pisarstwo mają wspólną cechę.
W obu przypadkach jest to nauka znikania, kamuflowania się.
Bo gdy nas nie ma, przychodzą rzeczy.
Gdy się ujawniamy, przytłaczamy krajobraz
czymś w rodzaju moralnej korpulencji,
która sprawia, że nic nie można zobaczyć.
Cała nasza egzystencja jest nauką znikania,
Zarówno podróż, jak pisarstwo są bardzo dobrymi szkołami.

Nicolas Bouvier