samopoznanie

Nie odszukasz jej

van Graaf
Przyjemność i zadowolenie mają swoją cenę.
Możesz je kupić na targowisku.
Ale szczęśliwości kupić nie można.
Zadowolenie i przyjemność ograniczone są czasem.
Szczęśliwość zaistnieje tylko w pełnej wolności.
Szczęśliwość to poczucie niezwykłej radości, przychodzi bez powodu.
Choć pojawia się zależnie od stanu umysłu, pozostaje wieczna,
nie ograniczona czasem.
Jest stanem wolnym od pojęć i wyobrażeń, jest wolnością.
Zjawia się, choć możesz żyć w brutalnym świecie zgiełku i pragnień.
Przychodzi, gdy znika wewnętrzny konflikt.

Samopoznanie,Krishnamurti