samotnik

No,

blisko.jpg
Poświęcam ten wpis DOROCIE KĘSTOWICZ z Chełmna

bo jak tu oddać mikrokosmos myśli,
doznań, odczuć i paletę wrażeń nawarstwiających się
w psychice człowieka w ciągu jednego dnia?

Tak silnie pożądam sprawdzenia samego siebie,
mych słuszności i niesłuszności,
mych możliwości i zdolności,
a więc tego, czego tak uparcie odmawia mi
moja aktualna sytuacja

Dzienniki są proustowskie:
odnaleźć cień twarzy, na uciekającym czasie,
każdą kreskę na wspomnieniu

Leopold Tyrmand Dziennik 1954 wersja oryginalna

Wydawnictwo TENTEN dziękuję:
Barbarze Hoff,Małgorzacie Łabeckiej-Koecherowej,
Agnieszce Osieckiej, Marii Płażewskiej,
Stanisławowi Stommie, Bohdanowi Tomaszewskiemu,
Jerzemu Turowiczowi, Mary Ellen Tyrmand

Świadoma decyzja

las
Zamieszkałem w lesie,
albowiem chciałem żyć świadomie,
stawiać czoło wyłącznie najbardziej
ważkim kwestiom, przekonać się,
czy potrafię przyswoić sobie to,
czego może mnie nauczyć życie,
abym w godzinie śmierci nie odkrył,
że nie żyłem.
Wszak życie to taki skarb!
Nie chciałem też zrezygnować z niczego,
chyba że było to absolutnie konieczne.

Życie bez zasad,Henry David Thoreau

Płynąca energia

woda
„Żałuję, że nie zwróciłem uwagi na to jak jabłko spadało w dół,
i jak urosła jabłoń podnosząc je do góry”.

Wynalazca nie miał wyższego wykształcenia,
nigdy nie otrzymał żadnego stopnia czy tytułu naukowego,
a wszystkich swoich odkryć dokonał dzięki bardzo uważnemu
studiowaniu procesów i ruchu żywej przyrody, czerpiąc z niej wiedzę.
Według badań Victora Schaubergera w swobodnym przepływie wody
jest potencjalnie o wiele więcej energii niż w tej otrzymywanej
z wykorzystaniem ciśnienia spowodowanego różnicą wysokości.
Genialność idei naukowca polegała na wykorzystaniu rozrzedzenia
–obniżonego ciśnienia jako źródła energii.
Nazwał tą technologię implozją w przeciwności do
nadmiernego ciśnienia jako eksplozji,
która jest do dziś podstawową siłą napędową
Implozyjność procesów wirowych istnieje powszechnie w żywej przyrodzie.
Badając prądy wirowe naukowiec odkrył, że przy określonej formie wiru,
szybkości i temperaturze, ruch wirowy staje samonapędzający się i
nie potrzebuje zewnętrznej energii, co więcej,
sam może służyć jako źródło energii.
Znamiennym przykładem ogromnej nie sterowanej energii są
trąby powietrzne.