semiotyka

Podstawa myśli

biblioteczka2
Pojęcia takie jak znak czy przekaz nie
są danymi empirycznymi, lecz muszą być ustalone;
nie skonstruowane, ale naprawdę ustalone.
Arystoteles analizując dawniejsze wypowiedzi filozoficzne
zauważa, że byt wypowiada się na wiele sposobów.
I to skłania go do zadania pytania, czy nie warto spojrzeć
z punktu widzenia identyczności, która rządzi tymi rozbieżnościami.
Czym jest byt, skoro wypowiada się go na wiele sposobów?
Właśnie tym, co wypowiada się na tyle sposobów.
Dochodzimy do wniosku, że podstawą całej myśli zachodniej jest dowolność.
Ale jaka piękna dowolność.

Umberto Eco,Daniel Salvatore Schiffer