sieć

Jing – Jang

Jing - Jang

Ścinamy szczyty obu gór i wypełniamy dolinę. Obniżamy wysokie tereny, podwyższamy niskie.

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu.
Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby
pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną.
Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością.
Przeto nigdy nie pytaj komu bije dzwon. Bije on tobie…

John Donne