Słońce

Ziarnka piasku

piasek1
Zwrócony ku słońcu,
patrzę w wąską, perspektywę czasu:
Wartości, które miały być wiecznymi –
są tylko prochem.
Ani iskry, drobiny żaru.
Zasady, które miały stworzyć
etykę powszedniego życia –
to tylko pamięć kształtu strasznego
nocy bez nieba…
Zwrócony ku słońcu –
dojrzałem.
Wycieram z oczu obrazy
bolesne jak ziarna piasku…
którym nie można dać nazwy…
wycieram,
by nie wróciły.
W południa – substancje
z cegły, stali i liścia –
patrzę w twarz
człowieka:
Czytam nowy
świat.

Kazimierz Hoffman

Uciekinierzy

góra
Odkąd nauczyliśmy się patrzeć na góry
z podziwem , być może nie lękamy się
ich wystarczająco.
Spróbuję wyjaśnić, czym one są dla mnie.
Otóż są to fragmenty serca ziemi, które uciekły
z lochów i wyrwały się w górę, na świat.
W sercu ziemi przelewa się morze
rozpalonych do białości płynnych metali.
I jak bicie serca podtrzymuje nasze życie,
tak gorąco, tej rozgrzanej masy podtrzymuje życie na ziemi.
To ni mniej, ni więcej, tylko energia zakopanego słońca.

Królewna i Curdie,George MacDonald