smutek

Z wyjątkiem

okno mobilne.jpg
Skoro teorie, którymi już dysponujemy są
wystarczające, by móc dokładnie przewidywać,
co nastąpi we wszystkich sytuacjach, z wyjątkiem
ekstremalnych, trudno jest uzasadniać poszukiwanie
kompletnej teorii względami praktycznymi.
Podobnych argumentów można użyć przeciwko
teorii względności i mechanice kwantowej.
Poznanie jednolitej teorii nie zwiększy naszej
szansy na przetrwanie i nie zmieni naszego stylu życia.
Ale od zarania cywilizacji ludzie zawsze chcieli poznać
kryjący się porządek panujący na świecie.

Ilustrowana krótka historia czasu,Stephen Hawking

Smutek dający najwięcej energii

Smutek dający najwięcej energii

To jedyna książka Tolkiena, którą przeczytałem
w oryginale. Śledziłem mapy pojawiające się w
kolejnych wydaniach. I mam w sercu przekonanie, że
za progiem domu jest cały świat. Tylko trzeba wyruszyć.
I wtedy właśnie :
Teraz widzę ogień we wnętrzu góry
Widzę ogień, który pożera drzewa
Widzę ogień, który drąży dusze
Widzę ogień, krew niesioną wiatrem
I mam nadzieję, że mnie nie zapomnisz.
Tak jak to sobie usłyszał Howard Shoe
wystarczy by na długo czerpać dla siebie siły na dalszą wędrówkę