światło rozumu

Co czyni naukowca?

mój świat
Spośród wszystkich powodów, dla których
naukowiec żałuje, że nie będzie żył wiecznie,
możliwość poznania odpowiedzi na pytania jest na
samym szczycie!
Zachmurzone niebo nauki skłania do takiego życzenia:
Biolodzy nie wiedzą, jak i kiedy powstało życie na Ziemi.
Nie wiedzą, jaką korzyść selekcyjną dało powstanie reprodukcji płciowej.
Nie wiedza, jak mózg wytwarza doświadczenia umysłu.
Chemia zapatrzona jest w tajemnicę wody, której cząsteczki
tworzą wiązania wodorowe ze swoimi sąsiadkami, stwarzając jej własności.
Nie wiedzą również, jak długie łańcuchy aminokwasów zwijają się,
żeby stworzyć precyzyjne białka.
W fizyce Model Standardowy sił i materii wyklucza grawitację.
Ponadto zwykła materia i energia świetlna, którą wykrywamy w laboratoriach,
wydaje się stanowić zaledwie 5 procent tego co jest we Wszechświecie,
podczas gdy reszta jest niewidoczna.

Od pierwszej myśli człowieka do rozumienia wszechświata,Leonard Mlodinow

Wiedz, co to jest…

odbicie.jpg
Mistrz Jakub Böhme / to nie mój mistrz/
a więc śląski szewc nazwiskiem Jakub Böhme
„philosophus teutinicus” jak o nim mówiono który mieszkał w Görlitz
Opowiedział mi jak zobaczył odblask
boskiego światła na cynowym dzbanie a może kuflu do piwa
Szedłem ze Zgorzelca do Görlitz żeby kupić buty a może koniak
Armie mrówek maszerowały przez most
niosąc na ramionach Ogrodowe Krasnale
koszyki wiklinowe napoje wyskokowe
Nie pamiętam już dokładnie opowiadania tego skromnego człowieka
i rzetelnego rzemieślnika który zobaczył w kuchni
na jakimś naczyniu odblask absolutu
Patrzcie potomni w jakiej to skromnej postaci
objawił się Bóg szewcowi ze Zgorzelca

Tadeusz Rówewicz