sześcienne

Pytają mnie czasami

roliczenie
Kiedy przyjaciel zapytał Miguel de Unamuno,
jak znajduje czas, by robić tyle rzeczy odpowiedział:
To dlatego, że moje godziny są kwadratowe, a czasem sześcienne.
Wie pan zapewne, że metr bieżący ma dziesięć decymetrów,
podczas gdy metr kwadratowy ma ich 100, a metr sześcienny 1000.
Podobnie moja godzina kwadratowa ma 3600 minut kwadratowych,
zaś moja godzina sześcienna 216000 minut sześciennych.
Trzeba szukać czasu o dwóch lub trzech wymiarach,
równie szerokiego i głębokiego jak długiego.
A to najłatwiej osiągnąć, zamykając się w starych i
maleńkich miasteczkach, które, jak się wydaje,
nie poruszają się i nie idą z postępem.

Pył z landrynek,Katarzyna Kobylarczyk