Szwecja

Relikty czy strażnicy czasu?

zew-natury1
Możecie je łatwo rozpoznać podczas spaceru po lesie po przypominających krzewy pniach wielokrotnych lub tez guzowatych zgrubieniach u podnóża pnia,
gdzie okresowe zrąbywanie drzewa spowodowało powstanie narośli.
Czy takie pnie są młodymi drzewami, czy też tysiącletnimi starcami.
Uczeni badający prastare świerki w szwedzkiej prowincji Dalarna odkryli,
że najstarszy z nich wytworzył coś w rodzaju płaskich zarośli, obramowujących
niczym dywan pojedynczy pień. Zbadanie metodą C14 jego korzeni wykazało
niewiarygodny wiek 9550 lat! Dotychczas zakładano, że świerki pojawiły się
w tej części Szwecji dopiero przed dwoma tysiącami lat, po ustąpieniu lodów.
Niewiele wiemy o lasach i drzewach…

Sekretne życie drzew,Peter Wohlleben

Wszyscy szlachetni

pazerny
Gdy rozglądałem się wokoło, stwierdzałem z łatwością,
że wszyscy kradną, w mniejszym lub większym stopniu
hamowani przez strach lub brak kwalifikacji.
Uwierzyłem w doktrynę wzajemnego pożerania się istot żyjących i
dostosowałem ją do swych spostrzeżeń.
W wyniku rozmyślań zrozumiałem, że kradzież jest wyższą formą
zdobywania przewagi nad bliźnimi, że jest przywilejem mądrzejszych i
zręczniejszych i że jest swego rodzaju szlachectwem.
Komplikowanie się form kradzieży – oto prawdziwa historia cywilizacji!
Miałem żal do Nietzschego, że cofnął się w pół drogi.
Spekulatywność współczesnych sfer wydaje mi się równorzędną filozofii. 
Wyżywałem się w niej umysłowo. Wkrótce stałem się człowiekiem bardziej niż bogatym, mogłem sobie pozwolić na luksus nieposiadania żony i częstego
oddawania się rozmyślaniom w wygodnym fotelu przy butelce łagodnego sherry…
Wojna zburzyła to wszystko. Przemoc budziła we mnie odrazę,
była zaprzeczeniem postępu cywilizacji, 
której najwyższym wcieleniem była dla mnie
zręczność i finezja oszusta.

Gorzki smak czekolady,Leopold Tyrmand