tożsamość kulturowa

Rzucona rękawica

kontekst
Wezwanie do tego by pamiętać, a nie zapominać,
należy obecnie do popularnych w sferze publicznej apeli.
Spojrzenie na pełna konfliktów historię pokazuje,
że od starożytności po nasz wiek środkiem zapewniającym
równowagę było często zapomnienie o niesprawiedliwości.
Dzisiaj wiele osób ogranicza się do traktowania zapomnienia jako wroga pamięci.
Nawołuje się do pamiętania i wydaje walkę zapomnieniu.
Nazbyt często kraj wyłaniający się z trudnej przeszłości
bardzo szybko przechodzi od nienormalnej do normalnej obecności w historii.
Kiedy Amerykanie mówią ‚historia’, mają na myśli, że coś jest nieistotne.
Kiedy wschodni Europejczycy mówią ‚historia’, mają na myśli najważniejszą rzecz.

(Kon)teksty Pamięci- Antologia,Narodowe Centrum Kultury