Ukraina

Jednomyślność

Jednomyślność

Biedny Wołyń. Zostaną na nim tylko Hryńki
o których głośno w Europie. I wojsko zostanie
w roli polskich Krzyżaków nawracających
postrachem i przekupstwem z prawosławia
na katolicyzm. Moralnie – ohyda, politycznie-
kliniczna głupota, za którą Polska ciężko płacić
będzie. W brutalnej akcji wojsko i buldożery
niszczą sto kilkadziesiąt cerkwi na lewym brzegu Bugu.
Oddziały policji w niedzielę i święta obsadzają mosty,
nie przepuszczając ludności idącej do cerkwi.

Dzienniki, Maria Dąbrowska

Reklamy