ulotność

Trudno bez Kanta

miasteczko
Żyjemy w małym miasteczku.
I zamiast je poznawać i jego
najbliższe okolice, udajemy się
w dalekie i ryzykowne wyprawy
w poszukiwaniu nowych lądów i krain.
Nie potrafimy zrezygnować z tych wędrówek,
tak jak nie potrafimy nie oddychać.
Nie potrafimy rozstrzygnąć, dlaczego
podróżujemy zarówno na zewnątrz, jak i
wewnętrznie . Podobnie nie potrafimy
rozstrzygnąć, czy kraina, do której zmierzamy,
jest tą, w której już byliśmy, czy też tą,
w której nie byliśmy nigdy.

O ulotności życia,Tadeusz Gadacz

Reklamy