Umberto Eco

Plotka

Plotka

Kolumb nie musiał dowodzić,
że Ziemia jest kulą, gdyż nikt w to nie wątpił.
Pitagoras, Parmenides, Eudoksos, Platon,
Arystoteles, Euklides, Arystarch, Archimedes
należeleli do Klubu Krągłoziemnych.
Jak się zrodziła legenda Płaskoziemnych?
Dziewiętnastowieczni uczeni prowadząc polemikę
z protestanckimi i katolickimi przeciwnikami darwinizmu
spopularyzowali polemikę.
Za tym wszystkim kryje się dynamika plotki.
Są całkowicie fałszywe poglądy, które, puszczone w obieg,
zajmują miejsce na pierwszych stronach gazet, i od tej chwili
potwór jest zbyt fascynujący, i zbyt dobrze żeby go unicestwić.