umieranie

Prawo Curdiego

rozwój
Curdie nie robił prawdziwych postępów,
przez co rozwijał się szybciej na ciele,
a wolniej na umyśle.
Najlepszym tego dowodem był fakt,
że coraz mniej wierzył w to,
czego nigdy nie widział.
Ludzie bowiem rosną rozmaicie:
jedni rosnąc, ciągle umierają,
inni – nieustannie powstają z martwych.
Ci drudzy z czasem uczą się na pierwszy
rzut oka rozpoznawać, co jest prawdziwe.
Pierwsi coraz bardziej się boją, że
zostaną oszukani i w końcu nie wierzą już
w nic poza tym, co mają na talerzu.

George MacDonald (C.S.Lewis o G.M. :”Uważam go za swojego mistrza”.)

Reklamy