upadek

Z troską

możliwości
Czy w Ministerstwie Sztuki i Kultury
jest Departament Nieprzespanych Nocy?
Czy jest Referat Bólu i Udręki
I Wydział Gorzkiej Twórczej Męki,
Sekcje Upadków, Upokorzeń
I Chwil Nadziei Bardzo Mglistej? …
Czy wszystko to na głowie może
Ma, nie daj Boże, Pan Minister?

Marian Załucki

Mecenat

Tetmajer1
Podobno zrzeszenie restauratorów i
cukierników ufundowało mu bezpłatne
posiłki i kielich gorzałki.
Bożyszcze pensjonarek, autor pierwszych
śmiałych erotyków w literaturze polskiej.
Niestrudzony perypatetyk.
Samotny i niemy.
Wierszował:
„Wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu”.
Właściciele Hotelu Europejskiego dali
mu dożywotni dach nad głową.
Podobno nocami w hotelu, można zobaczyć zgarbioną
postać w długiej pelerynie.Podąża schodami
na ostatnie piętro do mansardowego pokoiku.

Hotel Europejski,Marek Nowakowski

Upadek

Upadek

Śmierć człowieka jest jak upadek państwa potężnego,
Które miało bitne armie, wodzów i proroków,
I porty bogate, i na wszystkich morzach okręty,
A teraz nie przyjdzie nikomu z pomocą, z nikim nie zawrze przymierzy,

Bo miasta jego puste, ludność w rozproszeniu,
Oset porósł jego ziemie kiedyś dającą urodzaj,
Jego powołanie zapomniane, język utracony,
Dialekt wioski gdzieś daleko w niedostępnych górach.

Czesław Miłosz