uroczystości rodzinne

Remembering

DSC068711
Przychodzi nagle i nieodwracalnie.
Dociera do mnie z każdej strony.
Łapię za harmonijkę.
Poszukuję pióra.
Otwieram kalendarz.
A potem już tylko
łagodnie rozlewa się.
Po schodach, przez okno
znacząc spokojną linię horyzontu.

pomiędzy imieninami a dniem dziecka

Reklamy