Ustawy

Nie czepiajmy się

kozak
W 1646 roku na zamku w Warszawie,
pojawiła się delegacja kozacka zaproszona
na naradę z królem Władysławem IV.
Król pragnął, aby Kozacy zorganizowali
wyprawę czajek na Morze Czarne i w ten
sposób sprowokowali Turcję do uderzenia
na Rzeczpospolitą. W ten sposób król zamierzał
obejść sejmowy zakaz wszczynania wojen zaczepnych.
Władysław IV wręczył im 18 000 zł na budowę czajek,
oraz dokument pozwalający na wypłynięcie na morze.
Wszystkie ówczesne ustawy sejmowe bardzo surowo
zabraniały Kozakom podejmowania tego typu akcji.
Wystawił również dokument na powiększenie rejestru
Kozaków wziętych na żołd przez Rzeczpospolitą,
do 20 000 żołnierzy. Król złamał prawo zakazujące
królom podejmowania decyzji wbrew ustawom sejmowym.
Tego Kozacy nie brali pod uwagę.
Dla nich król był królem, a nie malowaną kukiełką!

Zagadki historii Polski,Romuald Romański