wartość

Znak matematyczny

równość
Termin równość najpierw pojawił się w matematyce.
Według definicji słownikowej równość to:
całkowite podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość
względem ilości, jakości, wartości, wielkości,
wieku, upodobań i poglądów. I tu pojawia się refleksja:
Czy i kiedy możemy mówić o równości upodobań i poglądów?
Czy można mówić o równości sytuacji społecznej, stanów emocjonalnych,
zachowań moralnych, opinii i sądów?
Podobnie mówiąc o równości w edukacji wskazuje się na:
równy start, równość dostępu, równość efektów równość szans.
Przyjmowanie różnych znaczeń jest przypadkowe, w dużej mierze
zależne od przyjmowanej ideologii.

Socjologia edukacji,M.J.Szymański

Opatulam się w dostępny czas

poszukiwania
Satish Kumar wyjaśniał, że wszystko
na świecie staje się lepsze, jeśli
poświęcimy temu swój czas.
Nie można przyspieszyć pieczenia chleba,
tak jak nie można przyspieszać pisania poezji.
Ta prawda stosuje się do:
przyjaźni, miłości, rodzicielstwa, budowania,
uprawy roślin, pracy twórczej, opieki nad chorymi,
nauki i podróży. Czas ma znacznie większą wartość,
niż kiedykolwiek mogłyby mieć pieniądze.
Czas jest najcenniejszym prezentem.
Biorąc pod uwagę całe nasze życie,
dar czasu jest najbardziej hojny.

Droga jest celem,Dan Kieran

Pragnienie

Pragnienie

Jeśli chcemy zrozumieć fenomen pragnienia,
nie powinniśmy się skupiać na kochanku ani
na mordercy będących sługami swojej namiętności.
Niestety są oni poświęcić dla niej wszystko i wszystkich.
Jednak to skąpiec i jego szkatułka, w której przechowuje
swój dobytek kryje się tajemnica. W postaci skąpca nadmiar
pokrywa się z brakiem, siła z niemożnością.

O wierze,Slavoj Žižek