wartości

Na poziomie

błonie
Dużo pieniędzy wydaje się na utrzymywanie
społeczeństwa w ignorancji i
Rytmiczną reprodukcję subtelnych manipulatorów
System jest nader łagodny zabija bezboleśnie
W pospolitych arteriach stoją banki jak
Banie kroplówek
Są dawki podtrzymujące
dyscyplinujące i
odurzające
Dożynki trwają cały rok
Akcentuje się nieustające festiwale
Zdrowia i Wydajności
Popiera się zamożnego osiłka
Jestem za całkowita niestabilnością Wartości
Rezygnacją ze wszystkich Celów
Nie chodzi o coś powszechnie ekstatycznego
Ale o coś na poziomie zwykłej towarzyskości

z Nouvelles…Andrzej Sosnowski

Bliskość

chrząszcz
Przyleciały pierwsze chrząszcze.
Czuję sympatię do tych owadów.
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”.
A jeśli prawdziwa miłość to znaczy kochać coś,
co jest od nas diametralnie różne?
Nie ssaki ani ptaki, które są jeszcze zbyt
bliskie człowieka, ale owady czy pierwotniaki?
Człowiek ma kochać człowieka. U siebie na polanie
próbuję kochać inne stworzenia tym mocniej,
im dalej są ode mnie oddalone biologicznie.
Kochać to znaczy przyznawać wartość temu,
czego nigdy nie będziemy mogli poznać,
a nie wielbić swoje własne odbicie w twarzy bliźniego.

W syberyjskich lasach,Sylvain Tesson

Wszyscy są pierwszymi

Wszyscy są pierwszymi

… nikt nie myśli o tym, że życie jest darem.
Kamieniują nas nawet, gdy nie zawiniliśmy,
bo zawsze dla rozrywki ktoś pierwszy rzuci kamień.

… i choć się nazywają pana szczytnym mianem
nie ma już różnicy, nikt nie zapamięta,
czy ten, czy tamten, pierwszy rzucił kamień.

I nawet jeśli ktoś podniesie lament,
że niesprawiedliwość, że kto jest bez winy,
w czasach, kiedy enter zastępuje amen
wszyscy są pierwszymi, aby rzucić kamień.

Agata Moroz