wątpliwości

Policzalne

na-galezi
Jesteśmy jak zawsze
A właściwie jak nigdy
Na czas który da się policzyć
Tylko Ty i Ja
Wybuchamy teraz śmiechem
Nie wiedząc czemu
Wciąż jesteśmy razem
Rozliczenia się nie liczą
Mam w sobie mnóstwo powodów
Ty masz wiele wątpliwości
Mogę ci opowiedzieć ile razy byłem
Całkowicie i zawsze z Tobą
Możesz mi udowodnić jak powoli
Każdy szczebel drabiny został złamany
I co z tego !?
Wiem oczywiście dlaczego
i dlatego nie oczekuję
odpowiedzi

Tworzenie pustki

z pracy.jpg
Dla tej pary samouków
 każda książka jest szyfrem wiodącym
do innego świata, ale światy te się wzajemnie wykluczają.
Obaj są kopistami pozbawieni daru przekształcania zdobytej wiedzy
w praktyczne działanie, czy też źródło bezinteresownej przyjemności.
Flaubert gromadzi wiadomości z każdej dziedziny, by jego bohaterowie
mogli go burzyć. Czyta podręczniki z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa,
chemii i anatomii, medycyny i geologii.
Przyznaje się w listach do Zoli, że oddaje się lekturą ksiąg religijnych, pedagogicznych i wszelkich różnorodnych dziedzin wiedzy.
Pisze: Czy pan wie, jakiej liczby sięgają tomy, które musiałem
sobie przyswoić z myślą o moich dwóch poczciwcach!?
Ponad 1500 …

Wykłady amerykańskie,Italo Calvino

Prawidła

prawidła.jpg
Powszechnie zwykło się mówić, że prawda jest jedna i zawsze taka sama
Cóż innego przez to rozumieć mamy, jeśli nie to,
że prawidła umysłu, wskazujące nam prawdę,
są stałe i wieczne?
To jednak jest niewątpliwe, że jeśli pewna myśl, pewne twierdzenie raz było prawdziwe, wiecznie takie być musi.
Wytłumaczmy teraz, czym się to dzieje, że gdy prawidła myślenia,
które nam podaje natura umysłu naszego, powinny być jedne
i te same u wszystkich ludzi.
Sposób ich jednak myślenia bywa różny i odmienny.
Nie wszyscy równie radzić się umieją tych przyrodzonych myślenia prawideł.
Nie wszyscy je równie poznają, czyli, co jedno znaczy,
nie u wszystkich z równą jasnością są one rozwinięte w umyśle.

Logika, Anioł Dowgird

Z powodu

cierpliwosc
Okinawczycy(Okinawa, słynna jest z najwyższego na świecie
odsetka stulatków) bardzo poważnie traktują swoją rolę w społeczeństwie.
Japońska tradycja stworzyła pojęcie ikigai.
Ikigai to po prostu powód, aby budzić się codziennie rano.
Kostarykańczycy (Kostaryka również słynna jest z długowiecznych ludzi)
nazywają to plan de la vida czyli plan na życie.
Jeśli nie masz codziennie radości  ze zmywania naczyń/uwielbiam bo, to podstawa Zen/
Jeśli nie wchodzisz w dzień przed wschodem/dla mnie TaiChi/
Jeśli nie masz ulubionego sprzedawcy małego sklepu/bez tego szkoda dnia/
To,o co ci chodzi w życiu?
Może to Ikigai, a może NIC, może Yoga,
Nie wiem bo, nie jestem wstanie wybrać
chociaż wiem, że wybór jednoczy w grupę,
w rozumienie, w oczywiste i gdzie jestem.
Agata Bromberek i Agata Wielgołaska zatrzymały mnie
na chwilę, nad przepaścią wielo_wielo_wielo SPOTKANIA!

Nagle

Rzym
Nagle mię trącił — płacz na pustym błoniu:
„Rzymie! nie jesteś ty już dawnym Rzymem”.
Tak śpiewał pasterz trzód, siedząc na koniu.

Przede mną mroczne błękitnawym dymem
Sznury pałaców pod Apeninami,
Nad nimi kościół ten… co jest olbrzymem.
Za mną był morski brzeg, i nad falami
Okrętów tłum, jako łabędzie stado,
Które ogarnął sen pod ruinami.
I zdjął mię wielki płacz, gdy tą gromadą
Poranny zachwiał wiatr, i pędził dalej
Jakby girlandę dusz w błękitność bladą.
I zdjął mię wielki strach, gdy poznikali
Ci aniołowie fal — a ja zostałem
W pustyni sam — z Rzymem, co już się wali.

I nigdy w życiu takich łez nie lałem
Jak wtenczas — gdy mnie spytało w pustyni
Słońce, szydzący Bóg — czy Rzym widziałem?

Juliusz Słowacki

Cierpliwość apostolska

Cierpliwość apostolska

Bądźmy posłuszni naszym przełożonym i bądźmy im ulegli,
ponieważ oni czuwają nad duszami naszymi
i muszą zdać sprawę z tego.
Czyńmy to z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby
z pożytkiem, ani dla nas, ani dla całej wspólnoty.
W sytuacji kiedy przełożeni postępują niegodnie i
nie dają właściwego świadectwa swoim życiem,
czyńmy i zachowujmy wszystko, co nam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujmy.
Każdy przeto we właściwym czasie zda sprawę
ze swego zarządu.

Św. Paweł, List do Rzymian