wieczność

Na końcu

odwyk
pola, w kącie pominiętym przez kosiarkę
gdzie darń zapada w ukryty wśród traw przepust
gdzie drozd przedrzeźniacz się kryje i mysz polna gnieździ
niezbyt daleko od zmiennego śmietnika kwiatów
wśród puszek, opon, zardzewiałych rur,
popsutej maszynerii
poznawało się wieczność

Dalekie pole,Theodore Roethke

Zagęszczony wykład

Cadyk
Bóg zmiłował się i stworzył świat
Żeby objawić swoje Miłosierdzie
Gdyby nie było świata nad kim litowałby się?
Żeby więc okazać swoje Miłosierdzie stworzył światy
Od tego co tuż przy Nim aż do środka Ziemi
Ale kiedy chciał stworzyć nie było żadnego GDZIE
Wszystko było nieskończenie Nim
Więc zgęściło się światło na boku
I tak została uczyniona pusta PRZESTRZEŃ
Wtedy w przestrzeni dnie i miary zaczęły być
PRÓŻNIA była potrzebna aby można było świat postawić na miejscu
Tej próżni nie staraj się zrozumieć
Jest to tajemnica nie do pojęcia
Po czas kiedy przyszłość stanie się teraz

Nachman z Bracławia