wielostronność

Jedna czwarta

most
Lubię ćwierć kurczaka,do tego ćwierć dębówki.
Ćwierć poezji i dwadzieścia pięć lat podatków!
Jednak przez ten czas udało mi się:
zrywać parkiet w klasie, wynosić cegły zburzonej ściany,
wymalować ściany na chybotliwej drabinie!
To zaledwie historia jednej poznańskiej społecznej szkoły.
Tutaj prowadziłem pracownię Classic Macintosh,
opowiadałem mity z czterech kontynentów,
Potem pojawiły się spektakle po niemiecku, angielsku i
nie doczekałem się … po hiszpańsku ?!?
Gdy uczniowie stoją na baczność/no, nie wiem/
podczas hymnu szkoły, nucę sobie temat z Carrantuohill…
Wszystkiego nauczyłem się przez 15 lat w „Czwórce”.
Wyrównywałem braki w „Dębince”,
żeby w końcu zakosztować warszawskiej wersji edukacji.
To wyleczyło mnie ze wszystkiego i teraz jestem,
tylko miłośnikiem wszystkich,
którym
się chce!!!

Reklamy

Reguła nieoznaczoności

Reguła nieoznaczoności

Hindusi są ekspertami w dwójmyśleniu.
Posiadają na dany temat całkowicie sprzeczne
przekonania i nie czują w związku z tym dyskomfortu.
Nie ma w tym żadnej hipokryzji, ale raczej podstawowa
cecha hinduskiej kultury. Sprzeczne przekonania są
sprzeczne tylko pozornie, a ich opozycja daje się zawsze
pogodzić w jakiejś wyższej, choćby nawet niewyrażonej syntezie.

Indie, Stephen Tyler