Wiosna psychologiczna

Bliskość

chrząszcz
Przyleciały pierwsze chrząszcze.
Czuję sympatię do tych owadów.
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”.
A jeśli prawdziwa miłość to znaczy kochać coś,
co jest od nas diametralnie różne?
Nie ssaki ani ptaki, które są jeszcze zbyt
bliskie człowieka, ale owady czy pierwotniaki?
Człowiek ma kochać człowieka. U siebie na polanie
próbuję kochać inne stworzenia tym mocniej,
im dalej są ode mnie oddalone biologicznie.
Kochać to znaczy przyznawać wartość temu,
czego nigdy nie będziemy mogli poznać,
a nie wielbić swoje własne odbicie w twarzy bliźniego.

W syberyjskich lasach,Sylvain Tesson