wnuczki

Spotkania rodzinne

zwiazki rodzinne
Widują go codziennie: co rano jest kwadrans
albo nawet pół godziny „czasu dla dziadków”,
ważny rytuał, respektowany i podtrzymywany.
Rozmowa przez Skype’a ściąga dziadka i babcię
do dziecięcego pokoju w Cambridge a wnuka przenosi
do Salonik. Oto miłość najbliższych na wielką odległość.
Globus dzieli się na oddzielne państwa, a stąd płynie
oczekiwanie, że każdy człowiek w określonym momencie
będzie miał swe miejsce. Stronice atlasu z zaznaczonymi
liniami granic,oddzielającymi pomalowane na różne kolory kraje-
wciąż stanowią odzwierciedlenie duchowych i geograficznych map,
według których większość ludzi postrzega świat.
Ale dzisiaj dla coraz większej liczby ludzi,
trzy egzystencjalne więzi, które ze sobą współgrały-
z miejscem, z narodem, z rodziną- wyzwalają się z tego
związku i stają się osobnymi elementami.

Modele życia w epoce globalnej,Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gersheim