wszystko

Skobel przy furtce

myślenie
jestem do znikania
chcę niczym świadczyć
niczego wziąć niczego mieć
nikogo zatrzymać
i te żal się Boże podróże
żeby mnie było więcej
żeby mi się dużo widziało
jestem wszystkim czego nie mam
furtką bez ogrodu

Krystyna Miłobędzka

Niedotknięte

lecąc
od małego żeby duże mówić
większe jeszcze większe aż do samego nie ma
wielkie jesteś (w tym wielkie nieba, jesteś)
wszystkiego jesteś (w tym gwiazdki słonka kwiatki domy)

to jest kiedy nie mówię, kiedy mówiące jest cicho
jestem że nie mówię
tak mało jestem

jestem tego nie ma
mówić kwiat o którym nie
(tylko kwitnienie? że z kwitnącego kwitnie?)

to drzewne to wróble to ludzkie to niebne
całe w kawałeczkach, przez widziane
niedotknięte, lecące przez

świat to tyle

nie mam ciebie
nie mam siebie
dziś mnie nie ma

Krystyna Miłobędzka