wykluczeni

Puste znaczące

opozycja
Gdy ilość wykluczonych z władzy grup stanie się
wystarczająco duża, ich wzajemne spory słabną
w obliczu wspólnej opozycji wobec hegemona.
I wtedy różnica między nimi wszystkimi a władzą
jest większa niż różnice pomiędzy poszczególnymi grupami.
Populistyczna formacja polityczna powstaje wówczas,
gdy uda się stworzyć „puste znaczące” określające
wielość grup jako jedną całość przeciwstawioną władzy.

Rozum polityczny,Ernesto Laclau