wzór

Spójność

pitagorejczycy
Skoro liczby zajmują z natury pierwsze miejsce wśród zasad,
a w liczbach, w większym stopniu niż w ogniu, ziemi i wodzie,
można dostrzec wiele podobieństw do rzeczy istniejących i powstających-
wtedy taka a taka własność liczb jest sprawiedliwością, inna jest duszą i rozumem.
Skoro więc wszystkie inne rzeczy są wzorowane w całej naturze
na liczbach, a liczby wydają się pierwszymi w całej naturze,
elementy liczb są elementami wszystkich rzeczy, a całe niebo jest harmonią i liczbą.
Dlatego Pitagorejczycy, aby wykazać ich zgodność ze zjawiskami niebieskimi
i całym ładem we wszechświecie zbierali i włączali je do swojego systemu.
A jeżeli gdzieś powstała luka, szybko ją wypełniali,ażeby tylko uczynić całą teorię spójną.

Metafizyka,Arystoteles

Ważna sprawa

zbójnicki
Nasz Pon ze skóry wyłaził, żeby zrobić z nas
wzorowych uczniów, a z siebie wzorowego nauczyciela.
Hanka opowiadała, że uwidział ją na drodze i krzyknął,
że ma ważną sprawę, a kiedy podeszła, wlokąc za sobą krowę,
spytał, czy chciałaby na półrocze piątkę z geografii.
Więc mu powiedziała, że jak on się zastanowi, czy chciałby
kupon materiału na portki, worek dularów, piętrową chałupę i
taksówkę, to ona się zastanowi, czy chciałaby piątkę z geografii i
da mu znać.

Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie,Antoni Kroch