zabezpieczenia

Elastyczność

elastyczność
MY służy maskowaniu trudności
wynikających ze współistnienia wielu różnych grup
etnicznych albo skrywaniu przeszłości naznaczonej
konfliktami wewnętrznymi. Dzisiaj takie fikcyjne „my”
odradza się jak feniks z popiołów. Ludzi zdanych na
pomoc państwa podejrzewa się, że udają bezradność,
a tak naprawdę są pasożytami. Rozmontowywanie systemów
zabezpieczeń socjalnych i odbieranie uprawnień do
uzyskiwania świadczeń uzasadnia się, argumentując,
że gospodarka uwolniona z krępujących ją ograniczeń
będzie mogła należycie się uelastycznić.
W przedsiębiorstwach tropi się rzekomych pasożytów,
którzy nie są zdolni wykazać się inicjatywą i oczekują,
że ktoś im powie, co mają robić.

Korozja charakteru,Richard Sennett