zakazy

Co wiemy/uczymy?

chirurgia jabłka
Trzeciego maja 1971 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego
sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił konstytucję,
zwaną Konstytucją 3 maja. Był to wówczas drugi – po konstytucji
Stanów Zjednoczonych – taki dokument na świecie i zarazem pierwszy w Europie.
…………………………………………………………………..
Konstytucja Włoch została uchwalona w 1947 roku, a Niemiec w dwa lata później.
W 2007 roku po raz pierwszy obchodzono święto Konstytucji 3 maja na Litwie.
Konstytucja ta zniosła podział na Koronę i Litwę, zakazywała zawiązywania konfederacji, zapewniała nobilitację mieszczan, naczelnym organem władzy
ustawodawczej i kontrolnej nad rządem miał być sejm.
…………………………………………………………………..
Reformy Sejmy Czteroletniego wraz z Konstytucją 3 maja nie doczekały się
realizacji z powodu konfederacji targowickiej i interwencji rosyjskiej.

Wielka Historia Polski,Sławomir Leśniewski

Daj młodemu nóż

kreatywność
będzie zachwycony!!!
Wbijasz w piasek nóż – oczywiście harcerską finkę –
/Oryginalna finka – puukko to nóż myśliwych z Laponii.
Ma krótkie ostrze i rękojeść drewnianą lub z rogu./
z różnych pozycji. Zaczyna się od najłatwiejszej i
potem coraz trudniej. Wyróżniało się pozycje:
„rączka”, „widełki”, „łokieć”,”zegarek”, „bródka”,
„nos”, „czółko” i aż do podrapania.
Wystarczyło by z wybranej pozycji tak rzucić nożem,
aby wykonał w powietrzu obrót i wbił się w ziemię.
To była moja ulubiona gra w piaskownicy na Łazarzu.
Czekałem na kolegę i na finkę /bo nie każdy ją miał/.

Znaki zbyt drogie

zakazy rowerowe
Nie schodzę prawie z roweru.
Nie zamykam oczu na znaki.
Rozglądam się za policją.
Jestem czuły na absurdy przejść.
Zachwycam się mądrym rozwiązaniem.
Podziwiam cierpliwość kierowców.
Omijam i hamuję przed brakiem tolerancji.
Znalazłem nowe znaki
na otwartą/zamknietą Europę.
Znaki są Między_Narodowe_Tak_Jak_By_Mogły_Być

Bez przeszkód

wolność
Ze wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne.
Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem –
to wszystko, co jest naszym dziełem.
Niezależne natomiast są od nas: ciało, mienie, sława, godność i jednym słowem –
to wszystko, co nie jest naszym dziełem.
I dlatego te rzeczy, które od nas zależą,
z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom,
te natomiast, które od nas nie zależą nie przedstawiają żadnej wrogości,
spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność.
Pamiętaj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury
zaczynasz uważać za wolne, a cudze za własne,
sam się zaprzęgniesz w niewolę, będziesz rozwodził
skargi i żale, miotał złorzeczenia zarówno
na bogów, jak i na ludzi.

Encheiridion,Epiktet